Palmtåget i city

Palmtåget rullar måndag-söndag till och med 13 augusti. Kostnadsfritt.
Välkomna!
Observera: Åkning sker på eget ansvar.