Vill du meddela Trelleborg Citysamverkan något, komma med förslag eller har synpunkter går det bra att fylla i formuläret nedan.

Bedriver du verksamhet i Trelleborg och vill bli medlem? Välkommen att kontakta cityledare Lotta Wahlqvist för mer information. Du når henne på 0763-18 47 65, info@trelleborgcity.se.

Detta är en del av medlemskapet

  • Verksamheten ansluts till Citykortet inklusive administration, support och marknadsföring. Syftet med presentkortet är att knyta konsumenterna tätare till oss och att pengarna stannar i kommunen. Under 2021 laddade vi Citykort för drygt 6,8 miljoner kronor.
  • Verksamheten ingår i de gemensamma strategiska marknadsföringsplanerna och uppmärksammas i Citysamverkans olika informationskanaler.
  • Verksamheten kvalificeras automatiskt till en av kategorierna Årets Butik, Årets Smakställe och Årets Serviceföretag. Omröstning och prisutdelning arrangeras en gång om året.
  • Du lägesuppdateras kontinuerligt, får förhandsinformation och erbjuds deltagande i arrangemang som Citysamverkan planerar och genomför.
  • Du ges möjlighet till nära samarbeten mellan fastighetsägare, andra medlemmar och Trelleborgs kommun.
  • Du informeras om och kan påverka ärenden som parkering, öppettider, belysning, skyltning, trygghet, anpassning och övriga tillgänglighetsfrågor.
  • Du inbjuds till medlemsmöten, nätverksträffar och kompetensutveckling.
Cityledaren
Cityledaren förbereder och verkställer styrelsebeslut, arbetar innovativt och finns nära till hands för råd och stöd. Cityledaren är medlemmarnas språkrör och direkta länk till beslutsfattare och samarbetspartners.