Citysamverkan

Välkommen till Trelleborg Citysamverkan!

Vi arbetar för att tillsammans med kommunens aktörer utveckla och stärka Trelleborgs attraktionskraft.

Vi strävar efter att Trelleborg ska vara en framgångskommun med hög livskvalitet och långsiktig, hållbar tillväxt.

Vår vision
Trelleborg - en pulserande kuststad med välkomnande känsla, med hög entreprenörs- och framgångsanda.


Här finner du svar på dina frågor om Citysamverkan (klicka på länkarna)
Uppdraget - med årsredovisning och förvaltningsberättelse för 2021.
Kontakt medlemskap - detta får du som medlem.
Styrelsen
Nyheter från oss.