Vision

En pulserande kuststad med kontinental och välkomnande känsla.

Grundidé

Kommunen, näringslivet och fastighetsägarna ska i samarbete få människor att komma oftare, stanna längre och utnyttja stadskärnans alla fördelar.

Syfte

Tillsammans arbetar vi för att utveckla och stärka Trelleborgs stadshandelsområden till att vara en attraktiv, dynamisk och levande stadskärna med mångfald och starka framtidskoncept.

Stadskärnan ska präglas av att ha en hög livskvalitet, en långsiktigt hållbar tillväxt och hög entreprenörs- och framgångsanda. Detta för att attrahera besökare och kunna stå emot den hårdnande konkurrensen från externa handelsplatser.

En kraftsamling kring ett levande och tryggt city gynnar handeln, fastighetsägare och stadens befolkning. En attraktiv stadskärna som är öppen för alla är en viktig tillväxt- och konkurrensfaktor, och samtidigt ett effektivt sätt att främja integration och möten.

Historik

Den ekonomiska föreningen Trelleborgs Citysamverkan bildades 2008 och har till uppgift att göra stadskärnan mer attraktiv och på olika sätt främja utveckling och förnyelse. I föreningen samarbetar Trelleborgs kommun, fastighetsägare och näringsidkare i Trelleborgs stadshandelsområden.