TRELLEBORG CITYSAMVERKAN STYRELSE


Ordförande

Johnny Nilsson (S), Trelleborgs kommun

Ledamöter

Bengt Nilsson, Alsingevallen, kassör

Anders Ahlström, MQ

Per Karlsson, KB Diligentia Syd, Valengallerian

Anna Ramsby, Systrar & Bönor
Dick Max-Hansen, Woody Bygghandel
Ingrid Wall, Trelleborgs kommun

Suppleanter
Markus Andersson, Intersport
Patrik Holmberg (C), Trelleborgs kommun
Rickard Persson, Färgfast

Adjungerande

Ditte Fagerlund, Visit Trelleborg

Mark Huisman, Trelleborgs kommun
Bert Westerberg, Trelleborgs Allehanda
Lotta Wahlqvist, cityledare, Trelleborg Citysamverkan