TRELLEBORG CITYSAMVERKAN STYRELSE


Ekonomisk förening
Citysamverkan är en ekonomisk förening som består av en styrelse med representanter från näringslivet, fastighetsägarna och kommunen samt en cityledare som har till ändamål att stödja medlemarnas ekonomiska intressen enligt gällande stadgar genom att

  • främja utveckling, förnyelse, förvaltning och marknadsföring av Trelleborg som handelsstad,
  • samverka och stärka medlemmarnas utveckling,
  • till följd av expansion av utbud, tillgänglighet, stadsmiljö och byggnader i stadskärnan öka Trelleborgs attraktionskraft,
  • skapa och bjuda in till arrangemang och upplevelser som stödjer den lokala handeln och genererar trafik till handelsplats Trelleborg
​​​
För information om Handelsplats Trelleborg, uppdrag, vision och historik - klicka HÄR.

Ordförande
Bengt Nilsson, Alsingevallen
Ledamöter
Anders Ahlström, MQ/MarQet
Anna Ramsby, Systrar & Bönor
Frans Hellstrand, Asks Färg
Fredrik Oddshammar, Valengallerian
Mats Linderholm, Trelleborgs Kommun
Petra Strandberg, Visit Trelleborg
Suppleanter
Caroline Gustafsson, Art & Crafts
Marcus Ohlsson, Algatan Fastighets AB
Markus Andersson, Intersport
Adjungerade
Lotta Wahlqvist, cityledare, Trelleborg Citysamverkan
Mark Huisman, Trelleborgs Kommun