TRELLEBORG CITYSAMVERKAN STYRELSE


Ordförande

Bengt Nilsson, Alsingevallen

Ledamöter

Anders Ahlström, MQ/MarQet

Anna Ramsby, Systrar & Bönor
Frans Hellstrand, Asks Färg
Fredrik Oddshammar, Valengallerian
Mats Linderholm, Trelleborgs Kommun
Petra Strandberg, Visit Trelleborg
Suppleanter
Caroline Gustafsson, Art & Crafts
Marcus Ohlsson, Algatan Fastighets AB
Markus Andersson, Intersport
Adjungerade

Lotta Wahlqvist, cityledare, Trelleborg Citysamverkan
Mark Huisman,  Trelleborgs Kommun