TRELLEBORG CITYSAMVERKAN STYRELSE


Ordförande

Bengt Nilsson, Alsingevallen

Ledamöter

Anders Ahlström, MQ

Anna Ramsby, Systrar & Bönor
Dick Max Hansen, Beijer Byggmaterial
Frans Hellstrand, Asks Färg
Mark Huisman, Trelleborgs kommun
Suppleanter
Caroline Gustafsson, Art & Crafts
Marcus Ohlsson, Algatan Fastighets AB
Markus Andersson, Intersport
Adjungerande

Bert Westerberg, Trelleborgs Allehanda
Erik Lundström (KD), Trelleborgs Kommun
Lotta Wahlqvist, cityledare, Trelleborg Citysamverkan