Citysamverkan

Trelleborg Citysamverkan arbetar för att tillsammans med kommunens aktörer utveckla och stärka Trelleborgs attraktionskraft.

Vi strävar efter att Trelleborg ska vara en framgångskommun med hög livskvalitet och långsiktig, hållbar tillväxt.

Vår vision
Trelleborg - en pulserande kuststad med välkomnande känsla, med hög entreprenörs- och framgångsanda.